Nasza koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia w Szkole Podstawowej INFOTECH oparta jest o kluczowe wartości, którym hołdujemy i które traktujemy jak swoiste drogowskazy.

Nasze wartości:

Nasz model kształcenia oparty jest na pracy metodami projektów

w oparciu o krytyczne myślenie.

 

Nauka wykracza poza pamięciowe zapamiętywanie podręcznikowej treści -  rozwija konkretne kompetencje i umiejętności.

Naszym celem jest rozwoju ucznia oraz motywowanie go do osiągania wyznaczonych celów.

_edited.jpg

SP INFOTECH zorientowana jest na wszechstronny rozwój swoich uczniów,

nie koncentruje się jedynie na realizacji podstawy programowej.

Nasi nauczyciele aktywnie wspierają uczniów w procesie rozumienia samego siebie - zarówno fizycznego ciała jak i osobowości; zrozumienia ludzkich relacji, komunikacji, etyki i mądrości; odnalezienia związku ze światem przyrody; zrozumienia swojego miejsca w czasie i przestrzeni; odnalezienia się wśród powszechnie panujących systemów, wzorców i procesów; zrozumienia wagi kreatywności i innowacji.

W SP INFOTECH tworzymy świadomego ucznia, myślącego krytycznie, znającego swoje mocne i słabe strony, radzącego sobie ze swoimi emocjami, mądrze zarządzającego swoimi zasobami. Ucznia, który idąc do szkoły średniej doskonale wie, czego wymagać i oczekiwać od kolejnej szkoły i nauczycieli. Ucznia, któremu jako Liceum i Technikum INFOTECH jesteśmy w stanie zaoferować pełen wachlarz możliwości do dalszego rozwoju.

  • White Instagram Icon
  • YouTube - Biały Krąg

Kontakt

Tel: 510 289 120

kontakt@infotech.edu.pl

Adres

ul. Ciepła 40E

15-472 Białystok