_edited.jpg

Jak przebiega rekrutacja?

     Kroki rekrutacji

Podstawą przyjęcia do SP INFOTECH jest rozmowa kwalifikacyjna odbyta z dyrekcją szkoły. Rozmowę przeprowadzamy w obecności wszystkich zainteresowanych, tj. Rodziców/Rodzica, Kandydata oraz Dyrektora. Podczas rozmowy ustalamy m.in. potrzeby edukacyjne Ucznia oraz zasady nauki w Szkole Podstawowej INFOTECH. Obecność dziecka podczas rozmowy jest dobrowolna.

 1. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone są od 11 maja 2020 do zapełnienia limitu miejsc w szkole.

 2. Pierwszym krokiem rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 3. Termin rozmowy rekrutacyjnej uzgadniamy indywidualnie, kontaktując się z Państwem telefonicznie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza on-line.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty dostarczenia po przejściu rozmowy rekrutacyjnej:

 • dwa zdjęcia(jedno w formie papierowej do kwestionariusza, drugie w wersji elektronicznej do mLegitymacji/e-legitymacji)

 • karta zdrowia dziecka

 • ostatnio uzyskane świadectwo z promocją

 • opinia o dysfunkcjach rozwojowych tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia (jeżeli uczeń taką posiada),

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli uczeń takie posiada)

 • podpisanie umowy o naukę, którą przesyłamy na adres e-mail Rodzica

Niezbędna dokumentacja

Zobacz jak wygląda rekrutacja do Szkół INFOTECH

OPŁATY

 • Wpisowe wynosi 950 zł

 • Czesne miesięczne 650 zł/ miesięcznie (płatne przez cały rok)

 • Opłata miesięczna za indywidualny laptop chromebook do nauki 47 zł / miesięcznie

 • Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:  Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a. W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc.

 • White Instagram Icon
 • YouTube - Biały Krąg

Kontakt

Tel: 510 289 120

kontakt@infotech.edu.pl

Adres

ul. Ciepła 40E

15-472 Białystok