Zasady rekrutacji

  • Krok 1

   Formularz zgłoszeniowy

  • Krok 2

   Po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni

  • Krok 3

   Zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną z dyrekcją szkoły

 • 1. Jednorazowe wpisowe

  • 950 zł

   Opłata wpisowego

  2. Miesięczne czesne

  • 690 zł

   czesne miesięczne (płatne przez cały rok)

  • 47 zł

   Opłata miesięczna za indywidualny laptop chromebook do nauki

  Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:
  Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju:
  32 76 1140 2004 0000 3802 8022 4619 Mbank s.a.
  W tytule: imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc.

  1. Podstawą przyjęcia do SP INFOTECH jest rozmowa kwalifikacyjna odbyta z dyrekcją. Rozmowę przeprowadzamy w obecności wszystkich zainteresowanych, tj. Rodziców/Rodzica, Kandydata oraz Dyrektora. Podczas rozmowy ustalamy m.in. potrzeby edukacyjne Ucznia oraz zasady nauki w Szkole Podstawowej INFOTECH. Obecność dziecka podczas rozmowy jest dobrowolna.
  2. Rozmowy rekrutacyjne prowadzone są od 11 maja 2020 do zapełnienia limitu miejsc w szkole.
  3. Pierwszym krokiem rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  4. Termin rozmowy rekrutacyjnej uzgadniamy indywidualnie, kontaktując się z Państwem telefonicznie, zgodnie z kolejności zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza on-line.
  5. Wymagane dokumenty dostarczenia po przejściu rozmowy rekrutacyjnej:
   1. dwa zdjęcia(jedno w formie papierowej do kwestionariusza, drugie w wersji elektronicznej domLegitymacji/e-legitymacji)
   2. karta zdrowia dziecka
   3. ostatnio uzyskane świadectwo z promocją
   4. opinia o dysfunkcjach rozwojowych tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia (jeżeli uczeń taką posiada)
   5. Wyniki egzaminu gimnazjalisty/ sprawdzianu ośmioklasisty (po otrzymaniu wyników z egzaminów).
   6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli uczeń takie posiada)
   7. podpisanie umowy o naukę, którą przesyłamy na adres e-mail Rodzica

Masz pytania ws. rekrutacji